Palestina-Israël.info
         
 

 

 

MEER INFO

websites van Nederlandse vredesorganisaties

 

De blog van een particulier
   
Een groep van Israëli in Nederland
   

is een stichting in Groningen, die zich inzet om de relatie, onderling begrip en versterken van de solidatriteit met de Palestijnen te bevorderen.

   

www.docp.nl

komen op voor de waardigheid en het zelfbeschikkingsrecht van de Palestijnen.
   
Een doorgaans over veel onderwerpen goed geïnformeerde site
   
Een interessante site met heel veel informatie
   
Informatie over Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenissen
   
Stichting The Rights Forum zet zich in voor een rechtvaardig Midden-Oosten beleid van de Nederlandse regering.
   
PalestineLink. Een samenwerking van betrokken Nederlanders met Palestijnse wortels - die opkomt voor de Palestijnse nationale- en mensenrechten. PalestineLink wil daarnaast de mythen en stereotypen over de Palestijnen doorbreken en hen hun menselijke gezicht terug geven. De berichtgeving door de media ervaart PalestineLink vaak als te eenzijdig en incompleet. Dit geldt ook voor de Nederlandse politiek.
   
Weblog van Anja Meulenbelt , vaak gaat het over de Gazastrook, omdat zij daar regelmatig komt
   
Een site over van alles wat met vrede heeft te maken, o.a. artikelen over Israël en Palestina
   
Centrum voor Informatie en Documentatie over Israël geeft politieke informatie over Israël. Het is een Israël gezinde organisatie
   
CIDI Jongeren Organisatie
   
Een Ander Joods Geluid, Joodse organisatie in Nederland die zich verzet tegen de bezetting
   
Nederlands Palestina Komitee, geeft het blad 'Soemoed' uit
   
Een groep die de gemeenschap ondersteunen van joodse en Arabische Israëli, die in vrede met elkaar leven en leren in Israël
   
Is een actie om Palestijnse boeren te helpen aan nieuwe olijfbomen
   
Steuncomité Israëlische Vredesgroepen Mensenrechten Organisaties, ondersteunt deze groepen vooral financieel en geeft een goed gedocumenteerd blad uit in Nederland, 'De Brug'
   
Sinds 2001 zet UCP zich in voor een vreedzame en rechtvaardige oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict conform het internationale recht
   
De heer Van Agt is oud politicus van Nederland
   
Houdt wakes tegen mensenrechtenschendingen en de bezetting van het Palestijnse volk