Palestina-Israël.info
         
 

 

 

BEZETTING

De muur

Wat je hier kunt lezen:

1. Inleiding
2. Security fence of Apartheidsmuur? Over de muur in Palestina
3. Uitspraak Internationaal Gerechtshof
4. Demonstraties
5. De Muur als prikbord
6. Verzet tegen de muur

1. Inleiding

Een muur die Israël afscheidt is gereed.

De Israëli spreken overigens liever over 'security fence' (veiligheidshek): ze leggen daarbij de nadruk op het vergroten van de binnenlandse veiligheid. Het veiligheidshek moet vooral het binnendringen van Palestijnse zelfmoordcommando's tegengaan. De Palestijnen hebben het meestal over een Apartheidsmuur. Zij zien de muur/het hek als machtspolitiek van Israël met een hoog discriminatiegehalte, waarvan vooral de vredelievende 'gewone' Palestijnse bevolking ernstige hinder ondervindt.

De bouw van de muur werd gepland in drie fasen:

Fase I (zie kaart 1) begon in juli 2002. Dit stuk is 140 kilometer lang en omvat het noordelijke deel van de Westbank.
Fase II (zie kaart 2) omarmt het midden- en zuidelijke deel van de Westoever.
Fase III (zie kaartje 3), waarin de rest van het Zuiden wordt afgeschermd, is in 2013 nog niet helemaal klaar.

NB: in november 2013 is het plan bekend gemaakt om ook aan de oostkant een muur te gaan bouwen. Dat zou betekenen dat de hele Westelijke Jordaanoever omsloten gaat worden door gebieden die door Israël worden gecontroleerd.

                  

 

Op dit kaartje is goed te zien hoe de Palestijnse stad Qalqilya vrijwel geheel is omsloten door het Israëlische veiligheidshek (de apartheidsmuur). Alleen via twee controleposten in oostelijke richting kunnen de bewoners hun stad (en de directe omgeving) verlaten. Naar het Westen is zelfs helemaal geen doorlaatpost, zodat degenen die in Israël werken, daar niet meer heen kunnen (of slechts via een heel lange, zeer tijdrovende omweg).

 

2. Security fence of Apartheidsmuur? Over de muur in Palestina

Het grootste deel van het Veiligheidshek/de Apartheidsmuur is gereed. De muur (vanaf nu praten we over 'de muur') Aanvankelijk zou de muur volgens de Israëlische regering gebouwd worden op de zogenaamde 'Groene Lijn'. Dit is de internationaal erkende grens (van voor 1967) van Israël met de Palestijnse gebieden op de westelijke Jordaanoever. De muur was door de Israëlische regering bedoeld om Israël beter te beschermen tegen ongewenste infiltraties vanuit de Westbank.
In de praktijk wordt die Groene Lijn vaak niet gevolgd. Het hek snijdt diep oostwaarts de westelijke Jordaanoever in. Uiteindelijk zal het betekenen dat de bouw van de muur veel Palestijns gebied bij Israël zal voegen, zal annexeren. De Palestijnse bevolking zal straks in een verbrokkeld, van elkaar gescheiden gebied blijken te wonen.

Het veiligheidshek is geen rechtlijnige constructie maar zigzagt van noord naar zuid, om en nabij langs de Groene lijn, de bestandsgrens na de oorlog van 1967, om bij Steden als Tulkarem, Qalqilya, Jeruzalem en Bethlehem zijn omsingeld door de muur. Bij de nederzetting Ariel loopt de afscheiding diep Palestijns gebied in.
Het centrale tracé van de metershoge constructie van beton, staal, prikkeldraad en greppels omarmt de joodse nederzettingen Ariel en Kedumin. Dat betekent dat de afscheidingslinie dwars door het midden van het sinds de oorlog van 1967 bezette gebied loopt. Grote gele doorgangspoorten zullen voor een leefbare situatie zorgen, zegt de Israëlische regering. Palestijnen die hun familie willen bezoeken, hun landerijen willen bereiken of naar hun werk in Israël moeten, kunnen via deze poorten doorgelaten worden. In de praktijk blijkt dat niet altijd en overal zo te werken. Israëli kunnen vanuit de nederzettingen op de Westbank naar Israël en andersom via speciaal voor hen aangelegde wegen, waarop Palestijnen niet mogen komen. Zie onderstaand kaartje.

 

 

19 februari 2016:

Zo raken de Palestijnen hun land kwijt: http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.704255
De Haaretz is een linkse Israëlische krant.
En hier de (ingekorte) vertaling: Kafka en de bezetting. http://www.alexandrina.nl/?p=4364

8 augustus 2015:

Israël hervat de bouw aan de omstreden scheidingsmuur in de Cremisanvallei
http://www.theguardian.com/world/2015/aug/18/israel-resumes-work-controversial-separation-wall-cremisan-valley
en
http://abu-pessoptimist.blogspot.nl/2015/08/israel-negeert-uitspraak-hof-en-bouwt.html

Israël hervat de bouw aan de omstreden scheidingsmuur in de Cremisanvallei
http://www.theguardian.com/world/2015/aug/18/israel-resumes-work-controversial-separation-wall-cremisan-valley
en
http://abu-pessoptimist.blogspot.nl/2015/08/israel-negeert-uitspraak-hof-en-bouwt.html

15 juli 2014:

De Muur bedreigt Palestijns erfgoed.
http://www.mo.be/nieuws/israelische-scheidingsmuur-bedreigt-palestijns-werelderfgoed

14 april 2014:

Niet alleen wachttorens met uitkijkposten, maar nu ook allerlei apparatuur om de Palestijnen in de gaten te houden en zo nodig te bestoken....
http://mondoweiss.net/2014/04/machine-installed-bethlehem.html

28 januari 2014:

Kwamen we op facebook tegen:

Heleen Witte:
In dit dorpje, vlakbij Bethlehem, ben ik in 2010 geweest. Een andere weg naar het dorp was toen al versperd door een enorm rotsblok, waardoor mensen wel 1/2 uur moesten omrijden om naar Bethlehem te komen. En nu dit: een hek en prikkeldraad bij de hoofdweg die naar het dorp leidt. Langzamerhand verandert Israël heel Palestina in een grote gevangenis. Het platteland ontvolkt en de Palestijnen belanden allemaal in 'concentrated aereas'.

3. Uitspraak Internationaal Gerechtshof

In 2004 heeft het Internationaal Gerechtshof in Den Haag op verzoek van de Verenigde Naties de rechtmatigheid onderzocht van de afscheiding die Israël langs en op Palestijns gebied bouwt. Vooralsnog lijkt het er op, dat het 'security fence' in elk geval één (Israëlisch) doel naderbij brengt: het verminderen of zelfs stoppen van het aantal aanslagen vanuit Palestijns gebied. Of het één met het ander te maken heeft, is natuurlijk lastig voor honderd procent zeker te bewijzen. Maar een sterk vermoeden van een verband roept dat gegeven wel op.

Op 9 juli 2004 was de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof:

- De constructie van de muur die door Israël, de bezettende macht, wordt gebouwd in het bezette Palestijnse gebied, inclusief in en rond Oost-Jeruzalem, en het    daarmee verbonden regiem, zijn in strijd met het internationaal recht;

- Israël is verplicht zijn schendingen van het internationale recht te beëindigen; het heeft de plicht onmiddellijk te stoppen met de constructie- werkzaamheden van de    muur die in het Bezette Palestijnse Gebied wordt gebouwd, inclusief in en rond Oost-Jeruzalem, het daarin gelegen bouwwerk onmiddellijk te ontmantelen en    onmiddellijk alle daarop betrekking hebbende wetgevende en regelgevende besluiten in te trekken of buiten werking te stellen.

- Israël is verplicht tot het doen van herstelbetalingen voor alle schade die is veroorzaakt door de constructie van de muur in het Bezette Palestijnse Gebied, inclusief    in en rond Jeruzalem;

Israël erkent de bevoegdheid van het Hof overigens niet (om over deze kwestie een uitspraak te mogen doen). De Palestijnen hebben weinig illusies omtrent de uitspraak, noch over de eventuele houding van Israël daarna. Wat hun betreft is het een apartheidsmuur en bovendien slechts bedoeld om Palestijns land in te pikken.

Zie ook: http://www.youtube.com/watch?v=JeM8c42kgYo

29 november 2016:

< class="style21">>Drie Israëlische opperrechters in Chili aangeklaagd wegens oorlogsmisdaden in verband met de route van de "Muur'' .
http://abu-pessoptimist.blogspot.fr/2016/11/drie-israelische-opperrechters-in-chili.html

foto Janny Beekman

4. Demonstraties

Niet overal is de muur van beton. Heel vaak is het een hek, waarlangs Israëlische soldaten patrouilleren.
Op verschillende plaatsen wordt vaak gedemonstreerd door Palestijnen, samen met mensen van de Israëlische vredesbeweging en buitenlanders.
Bijvoorbeeld bij Bil'in, een klein dorp in het noorden van de Westbank.

Verzet tegen de muur, een verslag.

Dina is 18 jaar en heeft eerst jarenlang in Nederland gewoond, voordat ze met haar ouders (Nederlandse moeder, Palestijnse vader) naar een dorp in Israël verhuisde. Ze heeft zich nadien goed aangepast in de Arabische levenswijze daar, maar kan toch ook met Nederlandse ogen naar situaties kijken. Zij voelt zich erg betrokken bij de achterstelling van de Palestijnen, omdat ze er zelf midden in zit. Ze spreekt Hebreeuws, Arabisch, Engels en Nederlands.

Zo ging ze in september 2005 met haar ouders mee naar het dorp Bil'in, niet ver van Jeruzalem, waar elk week een demonstratie wordt gehouden tegen de bouw van de muur (verwijzend naar link) en de nieuwe nederzettingen. Al het land van dit dorp is in de loop van de laatste jaren in beslag genomen door de Israëlische overheid om er een nieuwe Israëlische nederzetting te bouwen , als een soort buitenwijk van een grotere nederzetting (Modi'in) even verderop. Het karakter van de demonstraties is vreedzaam, al worden er wel eens stenen gegooid. Het Isra?lische leger beantwoordt de komst van de demonstranten meestal met rubber kogels, traangas en arrestaties.

Dina en haar ouders hadden er een lange reis voor over om naar die demonstratie te gaan.

Ze vertrokken 's ochtends vroeg om 8 uur uit Sachnin, om via Haifa en Tel Aviv bij Modi'in terecht te komen. Intussen waren er vier bussen vol demonstranten. De laatste 5, 6 kilometers moesten ze lopen in de hitte van 30 graden, klimmend over heuvels, stenen en doornbosjes tot het dorp Bil'in. Niet ver daarvoor werd de vader van Dina door een man in burgerkleding gevraagd om mee te komen. Omdat deze het niet vertrouwde, weigerde hij, waarna hij werd aangevallen een vastgegrepen door drie mannen. Dina vloog op de rug van een van die types, maar werd naar achteren gesmeten. Haar vader belandde in een arrestatiewagen en werd pas 's avonds bebloed en wel weer vrijgelaten. Gelukkig werd Dina niet gepakt. Maar een eind verderop, eenmaal in het dorp, werden veel demonstranten alsnog opgepakt en achter een huis neergezet, met soldaten, die hun geweren op hen gericht hielden. Later werden zij ook in een arrestantenwagen geduwd, het dorp uitgereden en ergens op een heuveltop uitgeladen en vastgehouden tot het eind van de dag door bewapende soldaten. Dit overkwam de moeder van Dina.

Dina zelf lukte het om tot in het centrum van het dorp te komen, tot bij de moskee. Ze vertelde dat het dorp vol zat met soldaten, maar dat de bevolking vanuit de ramen de weg wees en ook zeiden waar de soldaten zaten. Als de soldaten te dichtbij kwamen werden de demonstranten snel de huizen binnengeloodst. Dina kwam zo terecht in een huis waar kinderen naar tekenfilms op TV zaten te kijken, terwijl het huis vol was met traangas. Heel vervreemdend.

Dina zag, hoe een paar jongens van het dorp achtervolgd werden door soldaten. De jongens gilden naar de demonstranten om die soldaten te stoppen. Dina sprong ertussen, werd omver gelopen en kreeg een flinke klap met het geweer van een van de soldaten. Haar hele bovenlichaam werd flink gekneusd, en haar achterwerk was geschaafd en bont en blauw. 'Maar', zei ze, 'beter ik bont en blauw geslagen als dat die jongens opgepakt worden en nog veel erger worden geslagen.'

's Nachts om 1 uur kwam de familie weer thuis in Sachnin. Zij konden dus weer naar huis, met blauwe plekken en spierpijn, maar de Palestijnen in Bil'in en vele andere dorpen kunnen geen kant op.

(Aanvulling van Dina's moeder: Ik denk dat het belangrijk is dat uitgelegd wordt wie deze mannen in burger zijn. Dat zijn dus Israëli die zich verkleden of als demonstranten of als arabieren (als ze goed arabisch spreken) en zich mengen onder de demonstranten. Zij zijn vaak degenen die beginnen met stenen gooien, om elke reactie van het leger tegen de demonstranten te rechtvaardigen. Ik ben bij een paar van deze demonstraties geweest, en ik kan je verzekeren dat ik nog nooit gezien heb dat de demonstranten met stenen gooiden. Dat wordt heel goed in de gaten gehouden.

Ik herinner me nog dat ik zo'n 50 meter van Ali (haar echtgenoot) vandaan was en zag dat hij met een paar "demonstranten" aan het praten was. Mannen met een beetje lang haar, spijkerbroek en T-shirt, en ik snapte niet waarom ze hem zo gewelddadig benaderden. Ali zei later dat hij die lui kan ruiken op een afstand. En ook de stenen gooiers, echt ik zag een paar mannen (arabisch uitziend) stenen oppakken en gelijk gingen er een paar demonstranten op af, om ze te stoppen met stenen gooien en later zag ik die lui samen met de soldaten arrestaties doen.)


5. De Muur als prikbord

De 700 km lange muur tussen Israël en het Palestijnse gebied is bedoeld om de twee bevolkingsgroepen van elkaar te scheiden. Dankzij een nieuwe Nederlands-Palestijns initiatief wordt die muur nu als een levensgroot mededelingenbord gebruikt om mensen bij elkaar te brengen.

Voor 30 euro kun je vanuit je luie stoel via de website van Sendamessage (www.sendamessage.nl) een jonge Palestijn opdracht geven om een berichtje op het beton van de afscheidingsmuur te spuiten. De opbrengst van dit project gaat naar jongerenprojecten in kleine Palestijnse dorpen.
Het maakt niet uit wat je op de muur wilt zetten, van huwelijksaanzoeken en liefdesverklaringen, humor en recepten, tot serieuze citaten . Hier volgen enkele voorbeelden:

• Peet, wil je met me trouwen? xxx Caspar .

• Hoge Idiote Betonnen Muren Horen Niet Tussen Buren. Jack Spijkerman

• Easy Falafel: Meng Kikkererwten, ui coriander en Komijn in een kom. Rotate Wall for The rest of this recipe.

• BE A REALIST DEMAND THE ‘IMPOSSIBLE'. Che.

• The World Sees Through This Wall. When will You?

• Do not expect justice will be done, because justice always expects someone to be wrong. Mil Bemelen N .

(uit: ‘Onze Wereld', tijdschrift voor betrokken wereldburgers. April 2008


6. Verzet tegen de muur

 

17 december 2015

Filmpje over de muur: https://www.facebook.com/ajplusenglish/videos/657348891073288/?theater

25 augustus 2015:

Honderden protesteerden tegen de verdere bouw van de muur:
http://palsolidarity.org/2015/08/hundreds-protest-against-israeli-seperation-wall-in-bait-jala/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Weekly+Digest

19 januari 2015:

Het Israëlische leger wordt steeds agressiever in de aanpak van het dorp Nil'ín, waar al jaren iedere week wordt gedemonstreerd tegen de Muur.
http://palsolidarity.org/2015/01/violence-in-nilin-village-repression-tear-gas-and-arrests/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Weekly+Digest

Augustus 2010:

Hani Amer woont met vrouw en zes kinderen in het dorp Mas'ha in het district   Qalqilya. Nu is zijn huis helemaal omsingeld door een hoog hek om het af te schermen van de daar nieuw gebouwde nederzetting.
http://www.mohammadethman.blogspot.nl/2010/08/voices-from-nakbahani-amer.html

27 december 2013:

Protest in Londen tegen de Muur, Kerstmis 2013. 
http://bethlehem-unwrapped.org/

april 2013:

Als teken van solidariteit met gevangen Palestijnen is een gat in het hek geknipt:
http://palsolidarity.org/2013/04/activists-remove-section-of-apartheid-wall-in-solidarity-with-palestinian-prisoners/

Maart 2013:

In Bil'in wordt wekelijks door Palestijnen, samen met Israëli en buitenlanders gedemonstreerd tegen de bouw van de muur. Hier een zeer informatieve impressie in de vorm van een stripverhaal:
http://sabbah.biz/mt/archives/2013/02/27/5-broken-cameras-growing-up-with-the-bilin-resistance-infograph/#utm_source=Sabbah+Report+Newsletter&utm_campaign=52108ce5d0-Mailchimp_RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email

Ook in Budrus verzetten mensen zich tegen de bouw van de muur. De volgende film van 47 minuten en in het Engels geeft daar een goed beeld van:
http://www.aljazeera.com/programmes/aljazeeraworld/2013/09/20139311539814230.html

In 2004 oordeelde het Internationaal Gerechtshof dat de muur die Israël bouwt illegaal is. Illegaal omdat Israël de muur grotendeels op Palestijns grondgebied bouwt. In de uitspraak heeft het Internationaal Gerechtshof bepaald dat de internationale gemeenschap (dus ook Nederland) erop moet toezien dat Israël de uitspraak naleeft. Maar de Nederlandse overheid doet niets en kijkt passief toe.

De muur staat er nog steeds en scheidt boeren van hun akkers, studenten van hun universiteiten en splijt families in tweeën. Palestijnen zijn niet meer vrij in hun eigen land. De muur staat een toekomstige Palestijnse staat en rechtvaardige vrede in de weg.

Filmmaker Michiel Vaanhold maakte in opdracht van UCP een korte film over de muur en de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof.

Zie ook: http://www.youtube.com/watch?v=34jPNN0qdF8
Het is in het Engels, maar wel heel duidelijk.

En: http://www.youtube.com/watch?v=HMyjywN-8Ac

1 april 2012 en dit is geen grap:

DAG VAN HET LAND 30 MAART 2012 – RAMALLAH, PALESTINA

01/04/2012

Twee studentes uit Nederland waren afgelopen 30-3 tijdens Landday (de Dag van het Land) deelnemer aan de Global March on Jerusalem op de West Bank. Zij zijn eerder zelfstandig naar Palestina gereisd en waren reeds enige weken als vrijwilliger van ISM actief in Hebron. Zij voerden actie met een groep internationals tezamen bij Checkpoint Qalandia... Hierna het verslag van hun actie. En de link naar de film die zij van hun actie maakten.

30 Maart 2012 – Ramallah, Palestina - Mira ten Hagen

Gaza, Ramallah, Bethlehem, Jordanië, Syrië, Libanon, op vele plekken probeerden demonstranten vandaag in solidariteit met de Palestijnse bevolking  richting Jerusalem te lopen. Wij waren met een groep van zo'n 15 internationale vredes activisten bij de demonstratie in Ramallah, waar duizenden mensen door het checkpoint Kalandia heen wilden komen. Duizenden Palestijnen, vrouwen, mannen, internationalen en Israëlische activisten konden Jerusalem ruiken, want het bevindt zich achter dit checkpoint.

Terwijl de grote groep zich nog aan het verzamelen was vlogen de eerste traangas granaten al door de lucht, en spoot het stinkende skunkwater over de voorste mensen. We wisten dat het Israelische leger van plan was niemand door te laten en we waren heel vaak gewaarschuwd voor de enorme mate waarin geweld gebruikt zou gaan worden. Nog maar twee maanden geleden verloor een Palestijnse jongen zijn leven op deze plek.

”Gewapend” met een halve ui tegen het traangas, een sjaal en een flesje water, liepen we naar voren om onze aanwezigheid te laten zien in de hoop dat het Israëlische leger door de aandacht van de internationalen iets minder hard zou gaan op de Palestijnen. Voor we vooraan kwamen kwam de groep al in beweging en werden we meegesleurd met de rennende menigte.

De stalen kogels met een rubberen laagje (“Rubberen kogels”) vliegen door de lucht. Hoestende mensen, met rode ogen van het traangas, rennen langs en zoeken een plek om bij te komen. ”Shabab” jongeren gooien stenen in de richting van de zwaarbewapende soldaten. De straat stinkt naar Skunkwater, wat niet alleen over demonstranten, maar ook over de huizen in de straat is gespoten. Ambulances rijden af en aan, de gewonden vallen nu al bij bosjes.

Zo gaat het lange tijd door, heen en weer, naar voor en weer terug gedwongen door de ”rubberen” kogels of een lading traangas. De ‘medic's' (vrijwillers- eerste-hulpverlening) die echt heel geweldig werk doen en met gevaar voor zichzelf de gehele dag gewonden wegzeulen, rennen de benen onder hun lijf vandaan. Bij elke knal duiken de mensen ineen. Je kijkt bijvoorbeeld of je traangas aan ziet komen vliegen en of je maatje nog in orde is. Tot er één van de ”rubberen” kogels tegen mijn knie knalt, wat flink pijn doet. Ik heb geluk: een bult en een blauwe plek, ik kan nog steeds rennen dus zet ik het heen en weer demonstreren gewoon door!

Na 3 uur vormen we een groep van internationalen. We lopen recht op de linie soldaten af en zien dat zelfs vanaf de daken soldaten aan het schieten zijn. Een paar keer worden we uit elkaar gedreven door traangasgranaten en flinke knallen, maar we hergroeperen weer en lopen verder, helemaal tot aan de soldaten. Ze schreeuwen naar ons dat we daar weg moeten gaan en wij scanderen leuzen als: ”No Justice No Peace”, ”Free Free Palestine” en ”We  are peacefull, what are you?”

BENG!

Een soundbom gaat af, tussen ons in, wat een énorme knal ! Ze schieten van alles, maar durven ons als internationalen niet te raken. Ze beginnen ons te duwen, te slaan, en ze grijpen een meisje, dat zich op de grond laat vallen. We duiken met een paar mensen op haar om te voorkomen dat ze gearresteerd wordt; één van ons wordt heel hard op zijn hoofd geslagen met een geweer. Toch lukt het ons om te zorgen, dat ze haar niet kunnen arresteren, hoewel even later toch een Zweedse jongen meegenomen wordt. Iemand ziet dat ze hem een trap tegen zijn hoofd geven, terwijl hij gearresteerd op de grond ligt.

Wij zijn in totaal zo'n 5 uur gebleven, maar nog steeds waren er veel mensen. Eenmaal thuis horen we dat er in Gaza 100.000-den mensen op de been waren en dat Mahmoud Zaqout van 20 jaar is neergeschoten en overleden.

Om een vriend van me uit Nil'lin te quoten:  ”De muur beschermt de Israeliërs niet, de Israeliërs beschermen de muur”. Vandaag zijn de Palestijnen nog niet uit hun openlucht-gevangenis gelopen, maar de wilskracht was er wel. Tot de volgende keer…

Zie hier een videoverslag.

De muur bij Jeruzalem
foto Janny Beekman