Palestina-Israël.info
         
 

 

 

DAGELIJKS LEVEN

Bedouïnen in de Westbank en in de Neqeb woestijn

Wat je hier kunt lezen:

1. Wie zijn de Bedouïnen?
2. Het Prawer-Begin Plan
3. Grond en olijfbomen
4. Water
5. Elektriciteit

Maar eerst de laatste berichten

31 augustus 2017

Hoe Israëlische burgers statenloos worden.
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/08/israeli-citizens-stateless-170831105301896.html?utm_source=Al+Jazeera+English+Newsletter+%7C+Weekly&utm_campaign=93ae9a970b-EMAIL_CAMPAIGN_2017_08_13&utm_medium=email&utm_term=0_e427298a68-93ae9a970b-223168077

26 augustus 2017:

Bedouïnen zullen nooit volwaardige inwoners van Israël zijn.
https://972mag.com/israel-is-systematically-revoking-arabs-citizenship-dont-act-surprised/129449/

22 april 2016:

Bedouïnendorp voor de 97ste keer verwoest: http://www.stopdebezetting.com/wereldpers/israel-destroys-bedouin-village-in-negev-for-97th-time.html

12 februari 2016:

Israël sloopt in twee weken tijd 45 onderlomens van Bedouïnen: http://abu-pessoptimist.blogspot.nl/2016/02/israel-sloopt-in-twee-weken-tijd-45.html#more

3 februari 2016:

West Bank: weer 60 kinderen dakloos
http://www.alexandrina.nl/?p=4320

17 december 2015:

Hoe de bedouïnen moeten leven: https://drive.google.com/folderview?id=0B_Xps7EPY4lNelh2bFkzR0xCYlE&usp=sharing_eid&ts=566c0fb1

20 juli 2015:

Ook de Europese Unie roept Israël op geen dorpen meer te vernietigen en niet langer de Bedouïnen dwingen te vertrekken:
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/07/20-fac-mepp-conclusions/

17 juli 2015:

Kom niet aan het bezette dorp Susiya! Zo waarschuwt de VS Israël niet het Bedouïnendorp in de zudelijke Hebron heuvels te vernietigen om daar een weg aan te leggen voor joodse bewoners van een nederzetting:
http://mondoweiss.net/2015/07/occupied-village-israel?utm_source=Mondoweiss+List&utm_campaign=ce1249fe22-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_b86bace129-ce1249fe22-398487049

16 juli 2015:

Israël dreigt Bedouïnendorp Susiya te gaan slopen.
http://abu-pessoptimist.blogspot.nl/2015/07/israel-dreigt-bedoeienendorp-susiya-te.html
en
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=766507

Hoe inwoners van Susiya spreken over hun dorp: https://www.youtube.com/watch?v=CJ-nO-YjFzY

13 april 2015:

Historische overwinning van Bedoeïenen over recht op hun eigen land in het Zuiden van de Negev.
http://www.jpost.com/Israel-News/Expanded-Supreme-Court-gives-historic-victory-to-Beduins-in-land-dispute-cases-with-state-397967

23 maart 2015:

Bedouïnen worden steeds meer bedreigd met verplaatsing naar Palestijnse gebieden.
http://www.aljazeera.com/news/2015/03/west-bank-bedouins-fear-nakba-150321084709624.html

14 mei 2013:

Een film (15 minuten) over het bestaan van Bedouïnen in twee dorpen. De film is uit 2013, maar geeft ook de huidige situatie aan.
https://www.youtube.com/watch?v=HtF3rOdSbr4&feature=player_embedded#at=155

10 oktober 2014:

Bedouïnen moeten tijdelijk hun huis en dorp verlaten voor militaire oefeningen van het Israêlische leger:
http://abu-pessoptimist.blogspot.nl/2014/10/bedoeinen-in-noorden-van-westoever.html

5 oktober 2014:

Ooggetuigeverslag van vernieling van voorzieningen van nutsbedrijven:
http://www.kerkinactie.nl/actueel/2014/10/vernietiging-elektriciteitsnetwerk-2?utm_source=blog-mail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=annelies

1 oktober 2014:

Weer een bericht over gedwongen verhuizing van Bedouïnen:
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/09/bedouins-fear-israeli-resettlement-plans-201493081221641315.html

29 september 2014:

“Israël moet de Bedouïnen geboortebeperking opleggen”, zegt minister Shamir.
http://electronicintifada.net/blogs/patrick-strickland/israel-exploring-ways-lower-birthrate-bedouins-says-minister

17 september 2014:

De Israëlische administratie heeft besloten om duizenden Bedouïnen gedwongen te laten verhuizen naar een plaats in de Jordaan Vallei.
http://www.btselem.org/area_c/20140917_plans_to_transfer_bedouins_to_ramat_nueimeh

7 februari 2014:

En weer is het gebeurd:
Midden in de nacht is het Palestijnse dorp Ein Hijleh in de Jordaanvallei door het Israëlische leger tot militair gebied verklaard en werden de 200 – 250 inwoners naar Jericho gebracht. Daar werden ze overgedragen aan de Palestijnse autoriteiten. Er waren 35 gewonden onder hen.
Dit bericht is verspreid door Popular Struggle Coordination Committee, een Palestijns initiatief om geweldloos verzet te plegen.

16 januari 2014:

Op 8 januari werden 25 onderkomens in een Palestijns dorp in de Jordaanvallei met de grond gemaakt.
De bewoners kregen van het Rode Kruis tenten om in te wonen en om hun pas geboren lammetjes in te huisvesten.
Maar helaas werden ook deze tenten weer vernield. Nu ‘wonen' de mensen in de open lucht:
http://www.btselem.org/jordan_valley/20140116_ein_al_karaliyah_followup
In plaats van te protesteren tegen deze praktijk van het Israëlische leger, is het Rode Kruis nu gestopt met het sturen van tenten.

11 december 2013:

Over het vernietigen van hun tenten: http://abu-pessoptimist.blogspot.nl/2013/12/israel-maakt-41-mensen-dakloos-aan.html 

 

1. Wie zijn de Bedouïnen?

Bedoeïenen zijn de inheemse nomadische Palestijnse bevolking van de Naqab (Negev) woestijn, die daar sinds de zevende eeuw (christelijke jaartelling) wonen, grond bezitten en landbouw en veeteelt bedrijven. In 1949 omvatte de Bedoeïenengemeenschap rond 95.000 personen, van wie het grondbezit georganiseerd was op basis van een geavanceerd tribaal systeem.

Tijdens en na al-Nakba   (de Catastrofe van 1948, rondom de stichting van de Staat Israel) is 88 procent van de Bedoeïenen zonder pardon over de grens van de nieuwe staat gezet. De overgebleven 11.000 Bedoeïenen zijn 'verhuisd' (lees: van hun grond verdreven) en geconcentreerd in de zogeheten Siyag (Arabisch voor 'hek') - de driehoek tussen de steden Bir al-Saba (Beersheba), Arad en Dimona, die 2 procent van de oppervlakte van de Naqab beslaat, afgescheiden ligt van de grens met Egypte en Jordanië en een gesloten militaire zone is.

Het aantal Bedoeïenen is inmiddels toegenomen tot rond 200.000 personen, ofwel 32 procent van het totaal aantal inwoners van de Naqab (de overigen zijn joodse kolonisten).

In de afgelopen 60 jaar zijn door Israel meermalen pogingen in het werk gesteld om de grond die Bedoeïenen nog in bezit hadden, van hen af te nemen. Sinds 1969 gebeurde dat door hen in enkele, door de overheid uit de grond gestampte townships te concentreren (Israelische planners spreken in dit verband niet over townships maar over 'concentraties', rekuzim in het Hebreeuws) . Zo wilde men hen dwingen de band met hun historische grondgebied te verbreken. Degenen die hun dorpen weigerden te verlaten, zijn nadien door Israel als 'indringers op staatsgrond' aangemerkt. De dorpen die zij bewonen worden door de Israelische autoriteiten aangemerkt als 'niet-erkende dorpen'. Hun namen staan niet op Israelische landkaarten afgedrukt. Om de dorpelingen er alsnog toe aan te zetten hun grond te verlaten, ontzegt de Israelische overheid hen systematisch de toegang tot overheidsvoorzieningen: stromend water, elektriciteit, verwerking van rioolwater, onderwijs, gezondheidszorg, wegen, enzovoort.

Op basis van het Prawer-Begin Plan (zie onder ) hangt veel Bedoeïenen voor de tweede, derde of zelf vierde keer in hun leven verdrijving naar elders boven het hoofd. Het plan heeft als korte termijn doel om de grondclaims van Bedoeïenen ten gunste van de staat 'te regelen'.

Zie voor prachtige documentaire ‘Nowhere left to go': http://jahalin.org/ over hun manier van leven en de problemen die zij hebben vanwege de nederzettingen en de bezetting zowel in de Negev als in de Westbank.

 

2. Het Prawer-Begin Plan

(Zie voor de laatste berichten hierover onderaan deze paragraaf.)

Het Prawer Plan uit 2011 behelst de massale onteigening en verdrijving van de Bedoeïenen van de Naqab - om er joodse kolonisten te kunnen vestigen (niet anders dan sinds de bezetting in 1967 op de Westelijke Jordaanoever het geval is). Het plan is vernoemd naar Ehoed Prawer, een voormalige Vice-Voorzitter van Israels Nationale Veiligheidsraad. Indien doorgevoerd zal het de verwoesting van 35 zogeheten 'niet-erkende dorpen' betekenen, de verdrijving van rond 70.000 Bedoeïenen naar townships ( rekuzim) en de massale onteigening van grond die sinds mensenheugenis in hun bezit is. Ondanks dat het plan door de Bedoeïenen categorisch is afgewezen en gestuit is op veel kritiek van de kant van de internationale gemeenschap, zet Israel door.

Nadat het Prawer Plan door de Israelische regering op 11 september 2011 was goedgekeurd, is er om buitenlandse kritiek te pareren alsnog een ' listening process ' met de Bedoeïenen gehouden (wat iets heel anders is dan een inspraakronde). Dat gebeurde onder leiding van de toenmalige minister Zonder Portefeuille, Benny Begin, en leverde op ondergeschikte punten enkele bijstellingen van het oorspronkelijke plan op (vandaar de aanduiding Prawer-Begin Plan).

Het wetsvoorstel dat op het plan is gebaseerd, is uiteindelijk op 24 juni 2013 in eerste lezing met 43 stemmen vóór en 40 tegen (hoe zat het met de overige 37 leden?) in de Knesset aangenomen. Naar verluidt zal het wetsvoorstel nog dit jaar in tweede lezing behandeld worden.

Sociocide

Tijdens een hoorzitting in het Europees Parlement op 17 oktober jl. kwalificeerde de Israelische politieke analist Michel Warschawski (Alternative Information Center, West-Jeruzalem) de Israelische politiek jegens de Bedoeïenen met 'sociocide'.

De prominente Noorse socioloog Johan Galtung omschreef  afgelopen jaar de effecten van sociocide als volgt:  'Sociocide beschadigt leden van een groep; op de langere termijn met dodelijke gevolgen; sociocide is wat het westerse - en niet alleen het westerse - kolonialisme eeuwenlang heeft aangericht, namelijk de ander zijn autonomie ontzeggen, [...] waarbij deze uit zijn historische dialectiek wordt losgerukt, [...] door de ander te beroven van de grond waarmee deze zich met hart en ziel verbonden voelt, met als gevolg dat diens veiligheid, levensonderhoud, voedsel, water en welzijn in de waagschaal wordt gegooid.' ( Russell Tribunal on Palestine, New York City; 8 oktober 2012)

19 december 2013:

Jewish Voice for Peace, een Amerikaanse organisatie, kwam met het bericht dat het Prawer Plan inderdaad niet van de baan is en dat een aangepaste versie nu besproken wordt in een intern comitee van de Knesset, het Israëlische Parlement. 
Voorzitter van dit comitee, Miri Regev, heeft in de Jerusalem Post gezegd:
The goal of the plan is to transfer the Bedouin "as the Americans did to the Indians".

13 december 2013:

Zie het Engelstalige artikel: http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/12/israel-scraps-plan-uproot-bedouin-201312122002896127.html

Of zoals de Amerikaanse groep Jewish Voice for Peace schreef:
As we celebrate the Prawer Plan being scrapped, we understand that this victory is temporary.
This does not mean the Bedouin communities in the Negev will be treated as equal citizens, or hooked up to the basic services they require, or have their ancestral land claims will be recognized. Dozens of Bedouin villages remain unrecognized by the Israeli government, lacking basic infrastructure such as water, sewage, and electricity, and Bedouins continue to be forbidden from building, buying or selling a home, receiving full government services, or running for or voting in local government elections. Many Bedouin homes and villages are still slated for demolition (the village of Al-Araqib has already been demolished over 60 times).

12 december 2013:

Het plan is niet door het parlement in behandeling genomen. De reden is dat Begin, de indiener van het plan het parlement niet heeft verteld dat hij de Bedouïnen zelf niet heeft gevraagd of ze hiermee instemmen. Dat betekent waarschijnlijk niet dat het van de baan is. De vrees is dat er nu een nieuw (en slechter?) plan gaat komen.

30 november 2013:

Een dag van woede. Demonstraties tegen het Prawer Plan.
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/11/rage-protests-bedouin-eviction-plan-201311306106771519.html

28 juni 2013:

Met 43 stemmen voor, 40 stemmen tegen en 37 onthoudingen is het Plan Prawer-Begin in het Israëlische parlement aangenomen.

Ten minste 30.000 Bedouïnen in de Negev kunnen nu legaal uit hun huizen en dorpen, dus van hun voorvaderlijke grond worden gezet. Zo worden ze gedwongen in steden te gaan wonen, waar ze niet meer kunnen leven volgens hun tradities en waar ze niet aan landbouw kunnen doen en waar ze niet hun dieren kunnen laten grazen.
Op de plaats van de dorpen van de Bedouïnen moeten steden komen voor joodse Israëli.
Intussen hebben de Bedouïnen morele steun gekregen van joodse Israëli.

20 april 2013:

Israel's new government must drop a proposed law that would lead to mass forced evictions of Bedouin people and instead pursue legislation to protect Bedouin housing rights, Amnesty International said, as the Ministerial Committee on Legislation is due to consider the proposal on Sunday:
http://www.amnesty.org/en/news/israel-new-government-must-scrap-plans-forcibly-evict-bedouin-2013-04-20  

20 april 2013:

Amnesty International in een zaterdag 20 april 2013 uitgegeven verklaring: 
'Israël wil 30.000 Bedoeïenen huis uitzetten'

Israël moet afzien van plannen om meer dan 30.000 Bedoeïenen hun huis uit te zetten. Dit stelt mensenrechtenorganisatie Volgens Amnesty worden bedoeïenen in de joodse staat systematisch gediscrimineerd.
Eerder zijn Bedoeïenen verdreven van plaatsen waar hun voorouders al generaties lang wonen en daardoor getraumatiseerd geraakt.
Bij de nieuwe verdrijvingsplannen waarover een overheidscommissie zich zondag gaat buigen, gaat het om Bedoeïenegemeenschappen in de Negev-woestijn.
Volgens Amnesty is de voorgenomen ''economische ontwikkeling'' van het gebied geen excuus om mensen uit hun traditionele leefgebieden te verdrijven.

 

3. Grond en olijfbomen

Een film over het annexeren van grond en olijfbomen van  Bedouïnen door het Joods Nationaal Fonds, JNF.
Zie: http://eajg.nl/node/427

oktober 2013: In dit Nederlandstalig artikel komt een filmpje voor, gemaakt door Adalah, (organisatie die opkomt voor de Bedoeïenen) waarin de Bedoeïenen zelf vertellen wat hen is overkomen, en wat zich steeds herhaalt: de vernietiging van hun dorpen. Ook wordt hun grond soms bewerkt met chemische middelen die het land en de kuddes erop vergiftigen.
http://www.mo.be/artikel/palestijnse-bedoeienen-vergeten-en-verjaagd

 

3. Water

Ook de watersituatie is voor de Bedouïnen een groot probleem. Niet alleen in de Negev woestijn, maar ook in de Palestijnse gebieden.

Het gaat in dit artikel om de bedouïnen die in de Palestijnse gebieden wonen. http://electronicintifada.net/content/what-israel-destroys-we-rebuild-villagers-determined-remain-south-hebron-hills/11359

4. Elektriciteit

Veertienhonderd Palestijnen op de Westoever hebben al electriciteit dankzij de windmolens en zonnepanelen van het Israëlisch-Palestijnse Comet-ME. Verschillende kleine gemeenschappen wachten trappelend op hun beurt.

Meer lezen hierover?: http://www.milieudefensie.nl/publicaties/down-to-earth-magazine/artikelen/vechten-tegen-windmolens

Daar staat tegenover dat in een dorp ten zuiden van Hebron de door Duitsland gefinancierde zonnepanelen vernield zijn.

: http://electronicintifada.net/content/israel-threatens-demolish-german-funded-solar-energy-systems-west-bank/11118